Art: Vårtörel - Euphorbia cyparissias

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vårtörel som värdväxt för dess larver.

Ängsringspinnare - Malacosoma castrense
Vitsprötad skymningssvärmare - Hyles euphorbiae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt