Art: Stenmåra - Galium saxatile

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Stenmåra som värdväxt för dess larver.

Tvärlinjerat jordfly - Xestia sexstrigata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt