Art: Klockgentiana - Gentiana pneumonanthe

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Klockgentiana som värdväxt för dess larver.

CR Klockgentianafjädermott - Stenoptilia pneumonanthes
EN Alkonblåvinge - Phengaris alcon

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt