Art: Spenört - Laserpitium latifolium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Spenört som värdväxt för dess larver.

Makaonfjäril - Papilio machaon

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt