Art: Ängskovall - Melampyrum pratense

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ängskovall som värdväxt för dess larver.

Kovallmott - Anania fuscalis
Kovallmalmätare - Eupithecia plumbeolata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt