Art: Kärrspira - Pedicularis palustris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kärrspira som värdväxt för dess larver.

Kärrspireblomvecklare - Gynnidomorpha minimana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt