Art: Åkerrättika - Raphanus raphanistrum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Åkerrättika som värdväxt för dess larver.

Kålmal - Plutella xylostella
Kålmott - Evergestis forficalis
Kålfjäril - Pieris brassicae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt