Art: Gulreseda - Reseda lutea

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gulreseda som värdväxt för dess larver.

Grönfläckig vitfjäril - Pontia edusa

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt