Art: Getapel - Rhamnus cathartica

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Getapel som värdväxt för dess larver.

Vägtornsdvärgmal - Stigmella catharticella
NT Vägtornsmätare - Triphosa dubitata
NT Grå klaffmätare - Philereme vetulata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt