Art: Hästskräppa - Rumex aquaticus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Hästskräppa som värdväxt för dess larver.

Vattenskräppemott - Ostrinia palustralis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt