Art: Gullbräcka - Saxifraga aizoides

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gullbräcka som värdväxt för dess larver.

NT Högnordisk blåvinge - Agriades aquilo

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt