Art: Purpurbräcka - Saxifraga oppositifolia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Purpurbräcka som värdväxt för dess larver.

Högnordisk blåvinge - Agriades aquilo
Blågrå fältmätare - Entephria nobiliaria

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt