Art: Flenört - Scrophularia nodosa

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Flenört som värdväxt för dess larver.

Lundskuggvecklare - Olindia schumacherana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt