Art: Vägsenap - Sisymbrium officinale

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vägsenap som värdväxt för dess larver.

Bräsmeantennmal - Cauchas rufimitrella
Löktravsmott - Evergestis limbata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt