Art: Stor igelknopp - Sparganium erectum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Stor igelknopp som värdväxt för dess larver.

Igelknoppsfly - Globia sparganii

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt