Art: Kungsljus - Verbascum thapsus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kungsljus som värdväxt för dess larver.

Kungsljusmott - Anania verbascalis
Sidengult ängsmott - Paratalanta hyalinalis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt