Art: Teveronika - Veronica chamaedrys

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Teveronika som värdväxt för dess larver.

Dvärgantennmal - Cauchas fibulella
Teveronikefjädermott - Stenoptilia pterodactyla

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt