Art: Åkerviol - Viola arvensis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Åkerviol som värdväxt för dess larver.

Storfläckig pärlemorfjäril - Issoria lathonia

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt