Art: Buskviol - Viola hirta

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Buskviol som värdväxt för dess larver.

Mindre violbrokmal - Pancalia leuwenhoekella
Ängspärlemorfjäril - Speyeria aglaja

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt