Art: Skogsviol - Viola riviniana

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Skogsviol som värdväxt för dess larver.

Brunfläckig pärlemorfjäril - Boloria selene

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt