Familj: Desmeknoppsväxter - Adoxaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Desmeknoppsväxter som värdväxt för dess larver.

Översikt: Värdväxter

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt