Familj: Amarantväxter - Amaranthaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Amarantväxter som värdväxt för dess larver.

Blek mållesäckmal - Coleophora versurella
Praktmållemal - Chrysoesthia drurella
Fläckmållemal - Chrysoesthia sexguttella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt