Familj: Oleanderväxter - Apocynaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Oleanderväxter som värdväxt för dess larver.

Oleandersvärmare - Daphnis nerii

Översikt: Värdväxter

Släkten

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt