Familj: Blomvassväxter - Butomaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Blomvassväxter som värdväxt för dess larver.

Mynteblomvecklare - Phalonidia manniana
Rödbrokig blomvecklare - Gynnidomorpha permixtana

Översikt: Värdväxter

Släkten

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt