Familj: Mistelväxter - Loranthaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Mistelväxter som värdväxt för dess larver.

Idegransbredvecklare - Ditula angustiorana

Översikt: Värdväxter

Släkten

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt