Familj: Najasväxter - Najadaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Najasväxter som värdväxt för dess larver.

Översikt: Värdväxter

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt