Familj: Flugtrumpetväxter - Sarraceniaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Flugtrumpetväxter som värdväxt för dess larver.

Översikt: Värdväxter

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt