Släkte: Stockrosor - Alcea

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Stockrosor som värdväxt för dess larver.

Kattostmätare - Larentia clavaria

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt