Släkte: Oxtungor - Anchusa

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Oxtungor som värdväxt för dess larver.

Blåeldssorgmal - Ethmia bipunctella
Tandmott - Cynaeda dentalis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt