Släkte: Flokor - Apium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Flokor som värdväxt för dess larver.

Kålmott - Evergestis forficalis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt