Släkte: Piprankor - Aristolochia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Piprankor som värdväxt för dess larver.

Hålrotsfly - Hyssia cavernosa

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt