Släkte: Färgmåror - Asperula

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Färgmåror som värdväxt för dess larver.

NT Skogskärrsfältmätare - Lampropteryx otregiata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt