Släkte: Hundrovor - Bryonia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Hundrovor som värdväxt för dess larver.

Kålfly - Mamestra brassicae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt