Släkte: Sprängörter - Cicuta

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sprängörter som värdväxt för dess larver.

Kärrsnedbandsvecklare - Clepsis spectrana
Makaonfjäril - Papilio machaon

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt