Släkte: Nötkörvlar - Conopodium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Nötkörvlar som värdväxt för dess larver.

Flockblomsterplattmal - Agonopterix heracliana
Ljusryggad bockrotsplattmal - Depressaria pulcherrimella
Sotmätare - Odezia atrata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt