Släkte: Snärjor - Cuscuta

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Snärjor som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt