Släkte: Spikklubbor - Datura

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Spikklubbor som värdväxt för dess larver.

Dödskallesvärmare - Acherontia atropos
Bomullsknölfly - Helicoverpa armigera

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt