Släkte: Lundbräknar - Dryopteris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lundbräknar som värdväxt för dess larver.

Bräkenängsmott - Udea decrepitalis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt