Släkte: Vattenpester - Elodea

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vattenpester som värdväxt för dess larver.

Vattenmott - Acentria ephemerella
Vattenaloemott - Parapoynx stratiotata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt