Släkte: Martornar - Eryngium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Martornar som värdväxt för dess larver.

Klubbsprötad bastardsvärmare - Zygaena minos
Skogsvisslare - Erynnis tages

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt