Släkte: Kårlar - Erysimum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kårlar som värdväxt för dess larver.

Sommargyllensmott - Evergestis pallidata
EN Grönfläckig vitfjäril - Pontia edusa
CR Grå puckelmätare - Lithostege griseata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt