Släkte: Bindor - Fallopia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Bindor som värdväxt för dess larver.

Videörtsstyltmal - Calybites phasianipennella
Dubbellinjerad tistelsäckmal - Coleophora therinella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt