Släkte: Bergskrabbor - Globularia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Bergskrabbor som värdväxt för dess larver.

Bergskrabbemal - Nothris gregerseni
Kanelmott - Ancylosis cinnamomella
Skuggmätare - Dyscia fagaria

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt