Släkte: Knärötter - Goodyera

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Knärötter som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt