Släkte: Havtornar - Hippophaë

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Havtornar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt