Släkte: Dyblad - Hydrocharis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Dyblad som värdväxt för dess larver.

Näckrosmott - Elophila nymphaeata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt