Släkte: Iberisar - Iberis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Iberisar som värdväxt för dess larver.

Molnbrämat senapsmott - Evergestis extimalis
Grönfläckig vitfjäril - Pontia edusa

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt