Släkte: Spjutsporrar - Kickxia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Spjutsporrar som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt