Släkte: Andmatar - Lemna

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Andmatar som värdväxt för dess larver.

Andmatsmott - Cataclysta lemnata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt