Släkte: Strandlokor - Ligusticum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Strandlokor som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt